Järjestelmäsuunnittelun työharjoittelu

Järjestelmäsuunnittelijan työnkuvassa tärkeässä roolissa ovat hyvät tiimityöskentelytaidot, oma-aloitteellisuus ja asiakaspalvelutaidot.

Tehtävänäsi on toimia tietojärjestelmäpalveluiden kehityshankkeissa ja osallistua myös palveluiden tuotteistamiseen sekä toteutukseen tietojärjestelmien vastaavana suunnittelijana.

Tehtäviisi sisältyvät ATK-verkon ja käyttäjähallinnan järjestelmien kehittäminen ja erilaisten tietojärjestelmäpalvelujen integrointi. Vastaat oman palvelualueen palvelujen kehittämisestä ja tarvittaessa ylläpidosta olemassa olevaan arkkitehtuuriin pohjautuen.

Hakijoilta toivotaan osaamista käyttäjähallinnan järjestelmäpalveluista ja palvelujen teknisistä integraatiorajapinnoista. Lisäksi harjoitteluun kuuluu teknisten ratkaisujen kehittäminen, palvelujärjestelmien arkkitehtuurisuunnittelu ja palvelukokonaisuuksien integroiminen sekä tehtävän edellyttämän osaamisen jatkuva kehittäminen ja syventäminen.

Harjoittelussa pääset tekemään lisäksi mm.

  • Kaukovalvomojärjestelmän asennus ja kehittäminen
  • Verkkoon kytkettävien laitteiden käyttöönotto ja testaus
  • Yrityksen omien ohjelmien ohjelmointi ja kehittäminen

Harjoittelu yrityksessämme on palkaton.

 

Lue järjestelmäsuunnittelun työharjoittelijan haastattelu tästä.

 

Täytä hakemuslomake
 

HakuKirjautuminen