Järjestelmäsuunnittelun työharjoittelijan haastattelu

Kerro miksi hakeuduit juuri tähän yritykseen työharjoitteluun?

"Yritys tarjosi harjoittelutavoitteideni suhteen laajalti mahdollisuuksia toteuttaa niitä järjestelmäsuunnittelun ja ylläpidon tehtävissä."


Kerro ensimmäisestä työpäivästäsi?

"Tutustuin työkavereihin, harjoittelutehtävään ja työharjoittelijan perehdytyskansioon."


Mitkä asiat kuuluivat vastuualueellesi yrityksessä?

"ATK-järjestelmä ja laitteistot."


Millaisia töitä teit niiden parissa?

"Tein laite- ja verkkodokumentaatiota. Tehtäviini kuului laitteisiin tutustuminen ja toimintojen selvittäminen. Tein esimerkiksi selvityksen domainin ja etäkäytön toteutuksesta."


Mitä itse toteutit olemassa oleviin järjestelmiin?

"Loin toiminnot tulostaa kotoa, taloushallinnon tiedonsiirron, yleensä kehitin verkkotiedonsiirtoa yrityksessä eli yritysverkon laajennusta sekä etäkäytön kehittämistä."


Mitä tietoja harjoittelijan tulisi osata tällaisessa työharjoittelussa?

"Pitäisi olla ainakin yleistuntemusta ip-verkoista ja active directorystä sekä Windowsin domainin hallinnasta. Myös server2008 perehtyminen auttaa."


Teitkö vielä joitain muita tehtäviä?

"Toimin asiakasprojekteissa, kuten digitaalisten tallentimien asennustöissä sekä olin tukena yrityksen asentajille ATK-asioissa. Olin myös kouluttamassa asiakkaita yrityksen INFO-TV järjestelmässä."


Miten aloitit työnteon?

"Perehdyin aluksi tuotteisiin ja aloitin laitteiden alkukonfiguroimisen ja ip-etähallinnan rakentamisen. Työ oli itsenäistä ja vaatii ylläpitoharjoittelijalta näkemystä korjaus- ja kehitystarpeista ja tarvittavista parannuksista."


Mikä oli mielestäsi olennaista työharjoittelussasi?

"Tiedonhaku. Täytyy osata mukautua haastaviin tilanteisiin ja kyetä etsimään tietoa esim. internetistä, varsinkin koskien etäkäyttöä. Kannattaa hyödyntää verkostoitumista ja työharjoitteluohjaajalta sain neuvontaa ja apua."


Millaiseksi työnkuvasi muodostui harjoittelun aikana?

"Ihan perustyötä, kuten verkon dokumentaatiota, vikatilanteiden ratkomista ja verkkotukea sekä tietenkin asiakaskäyntien tekemistä. Lisäksi olemassa olevan järjestelmän jatkokehittämistä ja optimoimista."


Mitkä asiat jäivät harjoittelussa mieleesi tärkeimpinä asioina?

"Itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus on tärkeää. Pitäisi olla ongelmanratkaisukykyä ja luovuuttakin."


Mitä tavoitteita jäi vielä työharjoittelusi jälkeen yritykseen joista jatkaa?

"No ainakin varmuuskopiointijärjestelmän uusiminen, siis sellainen raid-kovalevyjärjestelmä. Lisäksi sertifikaattipohjainen authentikaatio ja vpn-jatkokehitys."


Mitä muita taitoja tarvitsit harjoittelussa?

"Tiimitaitoja ja sosiaalista kanssakäymistä. Myös teknistä puhetta piti tuottaa puhekielelle ja mielellään kuvien kera."


Millaiseksi kuvailisit työharjoittelujaksoasi nyt?

"Työharjoittelu oli paikoin haastavaa, mutta myös mielenkiintoista ja erittäin hyödyllistä koskien esim. ongelmatilanteiden ratkaisukyvyn kehittymistä. Tämä täydensi opintojani ja sain varmasti hyödyllisiä taitoja jatkotöiden suhteen."


Suosittelet siis Suomen Turvalaitepalvelua työharjoittelupaikkana?

"Ilman muuta, ehdottomasti!"


Kiitos.

"Juu kiitos vaan sinnekin."

 

 

HakuKirjautuminen